TERRA - Tempo de Educar no Respeito, Responsabilidade e Autonomia